Nieuws

Ouder en Kind Beurs

Op 11 en 12 november 2010 werd door Subisco een ouder en kind beurs georganiseerd. Kompas had een gezamenlijke stand met de organisaties van het eerstelijnscentrum: “Zwanger en zo”, “de Bees tandverzorging” en de fysiotherapeute mw. De Boer.

Er werd informatie verstrekt aan de bezoekers over de werkwijze van Kompas. Daarnaast werd het eerste nummer van KidzTori aangekondigd. Ouders maakten kans op een waardebon van Steps als zij een opvoedvraag invulden die in het nulnummer kan worden opgenomen. De reacties waren enthousiast: maar liefst 43 ouders vulden een opvoedvraag in!