Kosten

De kosten voor de verschillende onderdelen binnen ons hulpaanbod zijn gespecificeerd in de tarievenlijst.

De verzekeringsmaatschappijen Assuria en Self Reliance vergoeden voor AZPAS plus en PZS Polishouders na doorverwijzing door de huisarts of een andere specialist een gedeelte van de behandeling tot een maximum van 10 consulten per verekeringsjaar.

Na de intakefase wordt door Kompas een behandelplan samengesteld, dat ter goedkeuring aan de verzekeringsmaatschappij dient te worden overlegd. Na goedkeuring door de maatschappij kan de behandeling van start gaan. Beide verzekeringsmaatschappijen verschaffen garantiebrieven die door Kompas geaccepteerd worden als gedeeltelijke betaling.

Voor particulieren gelden eveneens de in de bijlage opgenomen tarieven.

Praatgroepen zijn laagdrempelig en kunnen tegen een kleine vergoeding georganiseerd worden op verzoek van ouders. Een praatgroep wordt georganiseerd voor minimaal 10 en maximaal 25 ouders.

De kosten voor trainingsbijeenkomsten liggen rond de srd 100,- per persoon per sessie. Deze kosten worden evenals de kosten voor de praatgroepen, niet vergoed door verzekeraars.