Doelgroep

Tot de doelgroep behoren alle kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar, die op de een of andere manier bedreigd worden in hun ontwikkeling of waarbij problemen zijn geconstateerd die de ontwikkeling of het functioneren kunnen bemoeilijken. Ons programma voor ambulante begeleiding is evenals ons trainingsaanbod toegankelijk voor alle gezinnen met minderjarige kinderen.