Nieuws

Programma Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Programma Sociaal Emotionele OntwikkelingVeel problemen in gezinnen en in de klas worden veroorzaakt doordat mensen niet op adequate wijze omgaan met hun emoties.

We verwachten dat onze kinderen luisteren naar de juf, gehoorzaam zijn als mama wat vraagt, lief samenspelen met anderen, op school rekening houden met klasgenoten en dat ze weten wat wel en niet kan in de omgang met anderen.

Toch wordt op geen enkele Surinaamse basisschool specifiek aandacht besteedt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Door Kompas wordt een programma ontwikkeld voor het vergroten van de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen. De oefeningen en lesjes in het programma zijn afgeleid van technieken die in de begeleiding van kinderen worden toegepast.

Voor implementatie in de klas zijn de activiteiten aangepast tot groepsactiviteiten, die uitvoerbaar zijn binnen de Surinaamse basisschool. Het programma wordt in het schooljaar 2010-2011 gepilot op de Nassy Brouwerschool.Het 1e kwartaal is reeds uitgevoerd en geƫvalueerd, en het 2e kwartaal is momenteel in uitvoering.