Nieuws

Uitbreiding hulpaanbod Kompas

Met ingang van december 2010 is het eveneens mogelijk bij Kompas de intelligentie van een kind te laten testen. Een intelligentieonderzoek of IQ-test geeft een beeld van de cognitieve vermogens van een kind. De score of uitslag van een test geeft globaal aan wat de prestatie is van een kind in vergelijking met leeftijdgenoten.

De uitslag dient altijd te worden gebruikt als aanvulling op andere gegevens zoals schoolprestaties, het verhaal van de ouders en de leerkracht en eventuele observatiegegevens. De informatie van de ouders en school is van groot belang voor de orthopedagoog die het onderzoek uitvoert.

Intelligentie onderzoek kan behalve voor het vaststellen van de cognitieve vermogens van een kind ook gebruikt worden om specifieke stoornissen uit te sluiten of juist het vermoeden ten aanzien van het aanwezig zijn van een bepaalde stoornis bevestigen. Bij Kompas wordt gewerkt met de Gereviseerde Snijders-Oomen Niet verbale Intelligentietest (SON-R). Voor meer informatie zie: www.testresearch.nl/sonr.

De test is onderverdeeld in vier dimensies: abstract redeneren, concreet redeneren, ruimtelijk inzicht en perceptuele vaardigheden. Behalve een algemene score geeft de test dus ook weer in welke van de 4 dimensies een kind sterk of juist minder sterk is. Hier kan vervolgens rekening mee worden gehouden in het aanbieden van lesmateriaal, het stimuleren van specifieke vaardigheden en het begeleiden van het kind. Doordat zowel ouders als leerkrachten naar aanleiding van de test inzicht krijgen in het kind, kunnen ze het kind beter begrijpen en begeleiden.

Met behulp van de testuitslag en de informatie verkregen van ouders en leerkrachten kan door de orthopedagoog een individueel handelingsplan worden opgesteld per leerling.