Ambulante begeleiding

Gezinsbegeleiding
Afhankelijk van de hulpvraag kan thuis begeleiding worden geboden aan gezinnen met jonge kinderen bij wie zich complexe ontwikkelings- en/of ernstige gedragsproblemen voordoen. De ouders krijgen inzicht in de problematiek van het kind en worden geholpen om in de gezinssituatie het kind te stimuleren in zijn ontwikkeling en leren de gedragsproblemen te hanteren. De kinderen verblijven in het eigen gezin en/of gaan naar de crèche of naar school. Gehanteerde methoden zijn onder andere observatie, oudergesprekken, kindgesprekken (bij kinderen ouder dan 5 jaar), gesprekken met het gehele gezin (systeemgesprekken) .

Begeleiding op school of op de crèche
Deze vorm van begeleiding is gericht op kinderen binnen de crèche of school, die zich problematisch ontwikkelen en/of gedragsproblemen tonen in de groep/klas. De hulpvraag komt vaak in eerste instantie van de crècheleidster of leerkracht. Samen met ouders formuleren zij de hulpvraag. De hulp wordt geboden in de vorm van begeleiding voor de leidsters/leerkrachten van het kind en gezinsbegeleiding voor de ouders. Een begeleidingssessie duurt gemiddeld 1 uur.